Akcyza za samochód

Akcyza za samochód jest nakładana na pojazd, aby ograniczyć ich spożycie lub ze względu na wysoką akumulację zysku, czyli niskie koszty produkcji, a wysokie spożycie. Obecnie stała się powszechnym i łatwym wpływem pieniędzy dla budżetu państwa poprzez nakładanie tzw. dobra infrastrukturalne, czyli np. paliwa. W Polsce akcyza za samochód wyliczana jest w zależności od pojemności silnika. Akcyza jest rodzaje podatku pośredniego, czyli takiego którego ciężar nie jest ponoszony przez przedmioty, na które jest on zakładany, ale przez osoby trzecie. Podstawą opodatkowania akcyzy jest kwota, którą jesteśmy zobowiązani zapłacić za pojazd, przy czym nie opłaca się zaniżać wartości samochodu. Jeżeli cena, za którą kupiliśmy samochód odbiega od ceny rynkowej, to urząd celny wyliczy akcyzę od średniej ceny rynkowej w Polsce. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego odbiega co najmniej o 33 % od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi podatnik. Dokument, który potwierdza zapłatę akcyzy na terytorium naszego kraju będziemy musieli przedstawić przy dokonywaniu rejestracji naszego pojazdu, a zatem musimy go zachować. Ten dokument otrzymamy po złożeniu w urzędzie celnym deklaracji AKC-U, wniosku oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za dokument potwierdzający zapłatę akcyzy. Taka opłata mieści się do 20 złotych. W urzędzie należy okazać dokument zakupu samochodu, dokument identyfikacji pojazdu wystawiony w kraju członkowskim UE, dokument wyrejestrowania samochodu w kraju zakupu, zaświadczenie o badaniu technicznym oraz tłumaczenia wszystkich dokumentów. Można także potwierdzić zapłatę akcyzy za samochód przez internet. A dokładnie z Portalu Systemów Służby Celnej. Dokument stanowi podstawę do rejestracji pojazdu, dzięki temu formalności związane z akcyzą możemy rozprawić się bez wychodzenia z domu.

Akcyza za samochód Akcyzą objęte są samochody osobowe rejestrowane po raz pierwszy w Polsce. Dotyczy to zarówno samochodów nowych jak i tych starych oraz sprowadzonych z zagranicy. Obecnie obowiązują dwie stawki podatku akcyzowego: 3,1% wartości dla pojazdu dla samochodów o pojemności silników do 2.0 l i 18,6 % dla pojazdów o pojemności silników powyżej 2.0 l. Aby poznać wysokość podatku należy pomnożyć wyjściową stawkę akcyzy, która zależna jest od pojemności silnika ze współczynnikiem zależnym od wieku pojazdu. Podatnikami podatku akcyzowego są osoby fizyczne lub osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz dokonujące czynności, które podlegają opodatkowaniu akcyzą. Ponadto podatnikami są podmioty posiadające lub nabywające wyroby obciążone podatkiem akcyzowym, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w pełnej wysokości, u osób które są zleceniobiorcami usług polegających na wytwarzaniu wyrobów objętych akcyzą na podstawie umowy o dzieło lub innej umowy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]