Budowa stacji paliw, a jej bezpieczeństwo

Stacje paliw, z uwagi na olbrzymie ilości magazynowanego na nich paliwa, należą do jednych z niebezpieczniejszych miejsc, w których możemy przebywać. Właśnie z tego powodu, nieustannie prowadzone są coraz to nowe prace, nad opracowaniem nowych systemów, mających to bezpieczeństwo podnosić. Systemy do odprowadzania oparów, czujniki wykrywające wyciek, wielozawory, regulatory ciśnienia, systemy komputerowego monitorowania zbiorników i znacznie więcej innych rozwiązań, przewiduje każdy projekt stacji paliw. Mimo wszystko, nie można również zapominać o podstawowych zabezpieczeniach, takich jak gaśnice.

Gaśnice podstawowym wyposażeniem stacji paliw

Przepisy przeciwpożarowe bardzo precyzyjnie określają liczbę i rodzaj sprzętu gaśniczego, który powinien się znaleźć na każdej istniejącej lub dopiero co budowanej stacji. Najważniejszego jego elementy to:

  • gaśnice przewoźne – 2 sztuki, każda po 25 kg
  • gaśnice przenośne, proszkowe – 2 sztuki, każda po 6 kg
  • koce gaśnice – 3 sztuki
  • gaśnice przenośne, proszkowe – 2 sztuki, każda po 6 kg + koc gaśniczy / zestaw na każde stanowisko tankowania paliwa płynnego

Gaśnice muszą przechodzić coroczny przegląd, a potwierdzeniem tego jest naklejka atestu umieszczana na obudowie. Przeglądu dokonuje uprawniona firma z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przy każdym stanowisku ze sprzętem gaśniczym, powinna znajdować się instrukcja korzystania z niego. Może mieć postać drukowaną, ale znacznie szybsze i łatwiejsze do przyswojenia są instrukcje obrazkowe. Pracownicy zatrudnieni na stacji, powinni dodatkowo odbywać niezbędne szkolenia przeciwpożarowe, mające również nauczyć ich prawidłowego korzystania z gaśnic oraz koców gaśniczych.

Jeśli budowa stacji paliw, pamiętaj o odległościach!

Każdy projektant, wykonujący projekt stacji paliw, na pewno zdaje sobie sprawę z konieczności zachowania właściwych odległości, pomiędzy dystrybutorami, nazywanymi również odmierzaczami, a pozostałymi obiektami na terenie działki i sąsiadującymi z nią. Jakie to są odległości? Nasza ściągawka zawiera najważniejsze dane na ten temat.

W jakich odległościach mogą znajdować się dystrybutory paliwa na stacji benzynowej?

1 – Przynajmniej o jeden metr więcej, niż wynosi strefa zagrożenia wybuchem, do budynku stacji paliw, w którym jednocześnie może przebywać do 50 osób. Dotyczy to tych obiektów, w których nie są prowadzone usługi hotelarskie i noclegowe, czyli budynków stacji bez motelu.

2 – Minimum 10 metrów od pozostałych obiektów o niepalnej konstrukcji, które nie zostały wymienione w punkcie 1.

3 – Minimum 20 metrów od budynków, które nie zostały wymienione w punkcie 2

4 – Minimum 20 od granicy lasu

5 – Minimum 5 metrów od granicy działki, która nie jest zabudowana

Stosowanie tych odległości jest niezwykle ważne z uwagi na bezpieczeństwo osób, przebywających na stacji. Co w przypadku, jeśli budowa stacji paliw, zostanie wykonana bez zachowania powyższych odległości? Konsekwencją tej niefrasobliwości może być nieodebranie obiektu, a tym samym brak zgody na jego użytkowanie, zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

Zakończona budowa stacji paliw i jej odbiór

Każdy obiekt o charakterze użytkowym, w tym również stacja benzynowa, aby mógł rozpocząć swoją działalność, musi przejść niezbędne odbiory. Kto taki odbiór będzie przeprowadzał? Jest to osoba z Państwowej Straży Pożarnej, dysponująca państwowymi uprawnieniami do pełnienia takie funkcji i przeprowadzania odbiorów.

Co będzie brane pod uwagę, kiedy odbiór stacji jest wykonywany?

  1. Inspektor PSP skontroluje przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez osoby pracujące na stacji benzynowej. Skontrolowane również zostanie oznaczenie przeciwpożarowe na stacji paliw.
  2. Dokładnie sprawi i zweryfikuje ocenę zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych, jakie są stosowane na stacji paliw. Dotyczy to w głównie zbiorników do przechowywania paliwa LPG, urządzeń pompujących i wydających oraz odmierzających paliwa, czyli dystrybutory, przewody itd..
  3. Ocenie zostanie poddany obiekt oraz projekt stacji paliw – czy są one ze sobą zgodne.
  4. Inspektor przeprowadzi rozpoznanie możliwości i warunków do przeprowadzenia ewentualnej akcji ratowniczej, w razie wystąpienia niebezpieczeństwa. Działania ratownicze są wtedy prowadzone przez państwowe i ochotnicze jednostki straży pożarnej.
  5. Sprawdzone zostaną pozostałe miejsca i skontrolowane zostanie, czy mogą w nich występować inne zagrożenia.

Kiedy stacja paliw uzyska wszelkie niezbędne odbiory i zdobędą one postać pisemną, będzie można uruchomić na niej regularną sprzedaż paliw. Czas potrzebny na przeprowadzenie tych wszystkich prac, będzie wynosić około 2 miesięcy, od zakończenia prac budowlanych, instalacyjnych i modernizacyjnych na stacji. Pamiętać należy o wcześniejszym umówieniu z PSP terminu, w jakim ma się odbyć odbiór obiektu. W zależności od miasta, w którym stacja ma działać, może to wymagać nawet 3 tygodniowego wyprzedzenia, z uwagi na dużą liczbę pracy, jaką mają inspektorzy Państwowej Straży Pożarnej.

ASPERA – budowa stacji paliw

[Głosów:1    Średnia:5/5]