Odszkodowanie po stłuczce

Wielu kierowców nie wie, jak dokładnie należy postąpić po kolizji. Przez zdenerwowanie wywołane udziałem w zdarzeniu drogowym mogą zapomnieć o kilku czynnościach, które są potrzebne w procesie likwidacji szkody. Dla kierowców poszukujących prostych rozwiązań w stresującej sytuacji przygotowaliśmy krótką instrukcję postępowania po stłuczce.

Co zrobić po stłuczce, by później otrzymać odszkodowanie?

Wbrew pozorom formalności nie są skomplikowane. Co więcej, ubezpieczyciele w ostatnich latach dążą do tego, by je maksymalnie uprościć. Jednym z przejawów ich starań jest na przykład wprowadzenie możliwości zlikwidowania szkody przez telefon, internet czy nawet dedykowane temu aplikacje.

Żeby zobrazować to, jak łatwo jest obecnie zlikwidować szkodę z OC sprawcy zdarzenia, przedstawiliśmy całą procedurę w pięciu punktach. Bardziej szczegółową instrukcję działania można znaleźć w wielu poradnikach na stronie https://mubi.pl/.

Jak zachować się po stłuczce, by uzyskać odszkodowanie? Instrukcja w 5 krokach

 1. Zadbaj o bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia.
 2. Spisz oświadczenie sprawcy kolizji.
 3. Zgłoś szkodę.
 4. Przedstaw wymagane dokumenty.
 5. Odbierz odszkodowanie.

Po pierwsze: zadbaj o bezpieczeństwo

Po kolizji należy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. Można to zrobić między innymi usuwając z drogi uszkodzone pojazdy. Pozostawienie pojazdów na miejscu zdarzenia i wezwanie funkcjonariuszy jest konieczne tylko po wypadku, gdy doszło do urazu ciała lub śmierci poszkodowanego.

W kilku sytuacjach za pojazdami trzeba ustawić trójkąt ostrzegawczy. Na autostradzie i drodze szybkiego ruchu ustawia się go bezwarunkowo, zawsze około 100 m za uszkodzonym pojazdem. Poza terenem zabudowanym ustawia się trójkąt ostrzegawczy 30-50 m za pojazdem w razie postoju w miejscu niedostatecznie widocznym na poboczu albo w miejscu niedozwolonym. Na terenie zabudowanym wymaga się ustawienia trójkąta, jeśli pojazd jest postawiony tam, gdzie zatrzymanie jest zabronione. Wtedy trójkąt ostrzegawczy powinien stać do 1 m za pojazdem.

Po drugie: spisz oświadczenie sprawcy kolizji

Po stłuczce bardzo ważne jest spisanie oświadczenia sprawcy kolizji. Można spisać je na czystej kartce, na wcześniej wydrukowanym wzorze oświadczenia lub w internetowym formularzu ubezpieczyciela sprawcy.

Takie oświadczenie powinno zawierać:

 • miejsce zdarzenia,
 • datę i godzinę zajścia,
 • imię, nazwisko, PESEL i adres poszkodowanego i sprawcy,
 • dane świadków zdarzenia, jeśli da się ich ustalić,
 • dane samochodów, które wzięły udział w stłuczce: numery rejestracyjne, marki i modele,
 • opis wydarzenia i uszkodzeń pojazdu oraz innych obiektów,
 • oświadczenie, że sprawca przyznaje się do spowodowania kolizji,
 • podpisy sprawcy i poszkodowanego.

Do dokumentu warto dołączyć zdjęcia uszkodzeń pojazdów wykonane tuż po stłuczce.

Co zrobić, jeśli żaden z uczestników zdarzenia nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za jego zajście? Gdy sprawca nie chce przyznać się do spowodowania szkody, na miejsce trzeba wezwać policję, która pomoże ustalić przebieg zdarzenia. Tak samo należy postąpić, jeśli jeden z uczestników stłuczki jest pod wpływem alkoholu albo gdy sprawca kolizji nie chce przedstawić swojej polisy OC.

Po trzecie: zgłoś szkodę

To osoba poszkodowana musi zgłosić szkodę. Powinna to zrobić w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym polisę wykupił sprawca kolizji. Do zgłoszenia szkody potrzebny jej będzie przede wszystkim numer polisy sprawcy, a także podstawowe informacje na temat stłuczki, na przykład jej data i godzina.

Dane kontaktowe ubezpieczyciela znajdzie w internecie. Także na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego może poszukać gotowego formularza zgłoszenia szkody, którego wykorzystanie znacznie ułatwi procedurę uzyskiwania odszkodowania.

Istnieje też alternatywny sposób likwidacji szkody polegający na zgłoszeniu jej do swojego ubezpieczyciela. Nie jest on jednak dostępny dla wszystkich, ponieważ wymaga, aby oba towarzystwa ubezpieczeniowe – sprawcy i poszkodowanego – należały do systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody. Więcej na temat BLS przeczytasz w artykule: Jak uzyskać odszkodowanie za stłuczkę?

Co zrobić, gdy sprawca szkody nie ma ważnego OC?

Jeśli osoba, która spowodowała stłuczkę, nie wykupiła OC, szkodę należy zgłosić do dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Ono przekaże informację o szkodzie Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, który zajmie się wypłatą odszkodowania. Tak samo jak ubezpieczyciele, UFG ma 30 dni na zlikwidowanie szkody.

Po czwarte: przedstaw wymagane dokumenty

Towarzystwa ubezpieczeniowe przestrzegają jednakowych zasad dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

W ciągu 7 dni od zgłoszenia sprawy ubezpieczyciel powinien powiadomić Cię o tym, jakich dokumentów będzie potrzebował do zlikwidowania szkody. Gdy mu je dostarczysz, będziesz musiał już tylko poczekać na otrzymanie odszkodowania.

Po piąte: odbierz odszkodowanie

Odszkodowanie otrzymasz w ciągu 30 dni od przekazania ubezpieczycielowi informacji o uszkodzeniu pojazdu. Zostanie ono przesłane na podany przez Ciebie numer konta. 

Tylko w wyjątkowych sytuacjach czas na uzyskanie odszkodowania może się wydłużyć. Dzieje się tak, gdy ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia drogowego jest wyjątkowo trudne. Wtedy ubezpieczyciel ma na wypłacenie odszkodowania 14 dni od momentu wyjaśnienia okoliczności kolizji z zachowaniem odpowiedniej staranności. Wypłacenie odszkodowania nie powinno jednak mieć miejsca później niż 90 dni od zgłoszenia szkody.

Jak widać, likwidacja szkody nie jest wcale tak trudna, jak mogłoby się wydawać. Kierowcy przestrzegający wyżej wymienionych zasad nie powinni mieć problemu z uzyskaniem odszkodowania z OC sprawcy kolizji.

[Głosów:1    Średnia:5/5]