Vin decoder Audi

Numer VIN, jest zestawieniem siedemnastu znaków, który identyfikuje konkretny pojazd i jest dla niego unikalnym numerem. Najprościej ujmując – VIN jest to kod pojazdu jakim dla człowieka jest jego unikalne i niepowtarzalne DNA. Numer ten zostaje przyporządkowany przez producenta pojazdu i identyfikuje markę, model oraz rok pojazdu, a także bardziej szczegółowe dane jak między innymi typ silnika. Stosowany jest dla wszystkich rodzajów pojazdów (samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, motocykli, przyczep oraz motorowerów). System znakowania pojazdów VIN zgodny jest z międzynarodowym standardem ISO 3779-1983 i w funkcjonuje w praktyce od lat 80. XX wieku. Został on zaakceptowany przez większość państw i jest stosowany przez czołowych producentów pojazdów. Numer identyfikacyjny VIN identyfikuje każdy pojazd jaki został wyprodukowany na świecie w okresie ostatnich trzydziestu lat. Producent pojazdu jest odpowiedzialny za jednoznaczność oznakowania VIN. Ze względu na jego unikalny numer VIN każdego pojazdu, można śledzić jego historię, takie jak wypadki czy kradzieże.

Vin decoder AudiNumer identyfikacyjny VIN zbudowany jest z trzech członów:
Pierwszy człon, który posiada trzy znaki (WMI) identyfikuje producenta pojazdu (osobę, firmę lu korporację),
drugi człon, która składa się z sześciu znaków określa pojazd (VDS) i powinien określać ogólne cechy pojazdu, czyli sposób kodowania oraz kolejność znaków w tym członie, które należą do producenta,
trzeci człon, składa się z ośmiu znaków (VIS), przy czym jego cztery ostatnie znaki powinny być cyframi. Jeżeli producent podaje w tym członie oznaczenie roku produkcji i znak fabryki, to zaleca się, aby rok produkcji znajdował się na pierwszym miejscu, a znak który oznacza fabrykę na drugim.
W oznakowaniu szyfru VIN dopuszcza się cyfry arabskie od 0 do 9 oraz litery alfabetu łacińskiego od A do Z, z wyjątkiem liter: I, O oraz Q.
Poza wymienionymi wyżej znakami na pojeździe lub jego tabliczce znamionowej mogą być stosowane, tzw. rozdzielacze. Są to znaki, symbole lub obwódki w celu oddzielenia członów VIN lub znaczenia jego początku oraz końca. Od uznania producenta, należy wybór rozdzielacza, ale nie może to być znak używany w VIN lub innych znak, który mógłby się z tym znakiem pomylić. W dokumentacji rozdzielacze nie powinny być stosowane, a numer pojazdu VIN powinien być napisany w jednej linii bez pustych miejsc. Norma ISO 3779-1983 została zaakceptowana w 1982 roku przez 24 państwa, między innymi w Irlandii, Kanadzie, Polsce, Szwajcarii, na Węgrzech oraz we Włoszech.

[Głosów:0    Średnia:0/5]